Empoze yok
Ötekileştirme yok
Kutuplaşma yok
Yaftalama yok
Statüko yok
Tek seslilik yok
Polemik yok
Cinsiyetçilik yok
Dincilik yok
Irkçılık yok
İstismar yok
Nefret yok
Kibir yok
Klişe yok

Umut var
Heyecan var
Enerji var
İyilik var
Güzellik var