Bir
cümle
ile
özetlenecek
olursa:

Yeniler,
yeni
bir
gelecek
hayali
olan
idealistlerin
oluşturduğu
kolektif
bir
harekettir.