Türkiye’nin nasıl bir yönetime ihtiyacı var
Menü

Türkiye’nin nasıl bir yönetime ihtiyacı var?

Mutlak gücü ortaya çıkaran başkanlık sistemi, Türkiye için kan uyuşmazlığı yaşattı. Yaşanılan her türlü krizlerimizin sebepleri arasında sayılan tek adam fantezisinden acilen kurtulmalıyız. Demokrasinin temel ilkelerinin merkezi olan parlamenter sistemi savunan, adaleti devletin dini olarak gören, kolektif aklı çalıştıran, liyakatı esas alan vizyoner bir yönetime ihtiyaç olduğu su götürmez bir gerçek.

Aslı Keskin

Türkiye tek bir fikre veya görüşe indirgenmeyecek kadar büyük bir coğrafyanın adı. Ne yazık ki kısır kavga ve günlük çatışmalarla derin düşünme yetisinden uzak, dar ve basmakalıp sıkışmışlığa tam olarak mahkum edilmiş vaziyetteyiz. Ülkenin siyasetçisi Türkiye’yi tanımıyor. Kendi gerçekliğini tanımayan bir yönetimin bu ülkeye zerre katkı sağlayacağını düşünmüyorum. Zira toplumu anlayabilen, bir şeyleri dayatmayan ve dünün trajedilerinden travmalar yaratmayan aklı selim bir yönetime ihtiyacımız var.

Cengizhan Çelik

Ülke yönetimini seçerken herkesin oyunun eşit sayılmasının adil olabilmesi için toplumun medeniyet ve gelişmişlik düzeyi yüksek olması gerekiyor. Ne yazık ki kuruluşumuzun 100. yılına yaklaşırken bile bu seviyeye gelemedik. Bu bakımdan demokrasi yerine herkesin ülkeye kattığı değer ölçüsünde yönetime katılmasını öngören meritokrasiye geçilmesi daha sağlıklı olacaktır. İnsanların ülkeye kattığı değer ölçüsü mutlak anlamda doğru sonuç vermese de verdikleri oy eğitim düzeylerine göre farklılık göstermelidir.

Emre Kaman

Hayallerimizin ve fikirlerimizin gerçekten dinlendiği, çocuklar ve gençler olarak karar alma süreçlerinin her aşamasında etkin, eşit söz ve hak sahibi olarak yer aldığımız, taleplerimizin uygulandığı, sözlerin ötesinde gerçek bir aksiyona ihtiyacımız var.

Melisa Akkuş